Fleksibel PPU for yrkesfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Er du stolt av faget ditt og vil bygge videre på kompetansen du har? Da kan du bli yrkesfaglærer ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Fleksibel PPU innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler PPU for å kunne tilsettes som lærer i skolen.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag bygger du på

  • en profesjonsrettet høgskoleutdanning med påfølgende yrkespraksis, eller
  • fagbrev/ svennebrev/tilsvarende med påfølgende yrkesteori og yrkespraksis

Studiet er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning og ønsker å bli lærer innenfor ditt yrkesfelt.

FPPU-Y er et deltidsstudium og går over to år, og du kan kombinere studiet med jobb. FPPU-Y er samlingsbasert med obligatorisk undervisningssamlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene foregår veiledning og studentsamarbeid på nettet. Studiet består av pedagogikk, yrkesdidaktikk, og praksis i skolen. Praksisen kan du ta på hjemstedet ditt.

Med fullført FPPU-Y er du kvalifisert til å jobbe som lærer i videregående skole innen ditt fagområde. Du kan også bli instruktør/opplæringsansvarlig i bedrifter og organisasjoner, både statlig og privat. I tillegg kan du bli medlem i ulike råd og utvalg knyttet til opplæring innen ditt fagområde.

I tillegg vil kombinasjon av bransjekunnskap og pedagogisk kompetanse kunne gi deg et fortrinn på flere områder i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag