Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Jobb med spektakulære visuelle effekter i film, spill og virtuell virkelighet. Utdanningen forbereder deg til en karriere innen fremtidens digitale medier - på tvers av bransjer. Studiet er tilgjengelig som nettstudium.

Tidligere Noroff-studenter har jobbet med VFX på storfilmer og filmserier som Avengers, Guardians of the Galaxy, Passengers, Pirates of the Caribbean, Transformers, Avatar, The Dark Knight Rises, Terminator, Harry Potter og James Bond.

Bildet er fjernet.

Visuelle effekter, eller VFX, handler om å skape levende bilder digitalt. Drager som blåser ild, romskip i verdensrommet eller gigantiske roboter - dette er jobben til en VFX-artist å skape. VFX lar filmskaperne ta med seg publikum inn i en virkelighet som aldri har eksistert, eller langt tilbake i tid. 

Det toårige kurset er tett utviklet i samarbeid med VFX-selskaper i Norge, blant annet Storyline Studios.

Studiet fokuserer på praktisk, teknisk og skapende kompetanse relatert til et aktivt utøvende yrkesliv i bransjen. Undervisningen starter på grunnleggende nivå, og det er ikke behov for spesialisert utdanning utover det formelle opptakskravet. Etter endt utdanning har hver enkel student bygget seg en sterk portefølje. Målet med kurset er at du skal kunne gå rett i jobb som VFX-artist, etter å ha fått et tydelig innblikk i bransjen gjennom studiet.

Profesjonelt arbeid med visuelle effekter krever et godt øye for visuell komposisjon. Studiet starter med å bygge ferdigheter innen visuell forståelse. Videre får studentene innføring i 3D-verktøy, modellering, skulpturering, teksturering, 3D-lyssetting og rendering. Deretter får du en innføring i animasjon, for å kunne skape troverdige bevegelser.

Studiet er tilgjengelig via Nettstudier (oppstart fire ganger i året).

Undervisningsopplegg

Studentene får innføring i matte og rotoscoping og hvordan disse brukes i VFX-sammenheng. I ferdigstillingsprosessen må filmmateriellet renses for uønskede og forstyrrende elementene gjennom retusjering.

Ved bruk av effektanimasjon og simulering lærer du å gi en troverdig gjengivelse av naturlige fenomener. Studentene lærer å lage partikkelsystemer, strukturer, stoff, væsker, crowd-simulering og andre dynamiske elementer. Mattepaints tar for seg gjengivelse av imaginære- og eksisterende omgivelser, objekter, karakterer og naturfenomener.

Hensikten med studiet er at du skal kunne gå rett i jobb som VFX-artist. Studentene får derfor et dypere innblikk i hvordan VFX-bransjen fungerer. Flere av våre studenter vil også starte egne selskaper etter endt utdanning, og her står utøvende entreprenørskap innen fagfeltet sentralt.

Emner første studieår:

 • Visuell komposisjon 1
 • 3D-design
 • Animasjon
 • Compositing 1
 • Klipp og etterarbeid
 • Filmfototeknikk og datahåndtering
 • Matchmoving og tracking
 • Matte og Rotoscoping
 • Retusjering
 • Compositing 2
 • Prosjekteksamen 1

Emner andre studieår:

 • Visuell komposisjon 2
 • Effektanimasjon og simulering
 • Compositing 3
 • Semesteroppgave
 • Bransjekunnskap
 • Prosjekteksamen 2
 • Portefølje

Opptakskrav

Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Løpende opptak. Benytt vårt søknadsskjema på www.noroff.no.

Karrieremuligheter

Etter utdanningen kan du jobbe med praktisk VFX-arbeid. Bransjen etterspør digital breddekompetanse og allsidighet. Studiet utvikler derfor studentenes ferdigheter, kunnskaper og generelle kompetanse med hensikt å utdanne teknisk kompetente fagfolk.