Nøkkelinformasjon

Studiested

Noroff Nettstudier

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Morgendagens produkter fremstilles og testes digitalt. Bli klar for jobb i prosess- og produksjonsindustrien med en fremtidsrettet utdanning som lærer deg å designe fysiske produkter ved bruk av 3D-printing.

Digital prototyping er en moderne utdanning som gir solide arbeidsmuligheter i mange bransjer. Studiet gir praktiske ferdigheter innen mekanisk og konseptuelt design – som sammen med statikk for produktutvikling, simulering med analyse og rapid prototyping ved bruk av 3D-printing – gir et godt grunnlag for design thinking.

digital prototyping

Norsk industri er i endring. Behovet for personer med praktiske ferdigheter innen moderne prosesser for produktutvikling øker i takt med den digitale omstillingen. Digital prototyping handler om design, optimalisering, kvalitetssikring og visualisering av et produkt før det skal ut i produksjon.

Additiv produksjon

Produksjonsindustrien er i en overgang som vil endre bransjen fullstending fra slik vi kjenner den. Digital prototyping, hvor man bygger produkter fra ingenting gjennom additiv produksjon, står sentralt i denne industrielle endringen.

Sammen med moderne prosesser for produktutvikling, vil man gjennom digital prototyping kunne lage tidsbesparende og kostnadseffektive produkter som utkonkurrerer tradisjonell produksjon.

Moderne utdanning

Utdanningen er strukturert for å gi studenter kunnskap og ferdigheter gjennom tilrettelagt undervisning, praktisk arbeid med industrirelevante oppgaver, og lærerstøttet selvstudium. Studiet anvender profesjonell 3D CAD-programvare sammen med 3D-printere for å utdanne morgendagens tekniske tegnere innen mekanisk produksjon.

Noroff samarbeider aktivt med relevant industri for å kartlegge dagens og fremtidens behov innen design og additiv produksjon.

Studiet gir et innblikk i produksjonsprosessen slik at uteksaminerte studenter kan fungere som del av et større produksjonsteam, hvor de i samarbeid med eksempelvis teknikere, ingeniører og prosjektledere vil kunne utvikle produkter som er klare for produksjon.

Studiet er tilgjengelig via Nettstudier.

Undervisningsopplegg

Studiet retter seg mot personer som vil jobbe med produksjon av tekniske modeller og konstruksjoner innen 2D og 3D. Tegninger og modeller danner grunnlaget for produksjonen av ulike produkter innen en rekke områder eksempelvis mekanisk industri, elektronikk og mekanikk i tillegg til produktdesign av redskaper, møbler og komponenter.

Utdanningen passer både for personer uten tidligere erfaring, og som videreutdanning for mennesker med bakgrunn innen mekanikk, maskinteknikk, ingeniørfag, produktutvikling, prosessindustri og visualiseringsbransjen.

Opptakskrav

Generell studiekomptanse eller realkompetanse .

Opptaksinformasjon

Benytt vårt søknadsskjema på noroff.no. Løpende opptak.

Karrieremuligheter

Etter endt studium vil du være i stand til å utføre relevant arbeid innen mekanisk-, prosess- og konstruksjonsindustri, samt visualisering av produkter – både i nasjonale og internasjonale virksomheter.

Aktuelle stillinger etter endt studie kan eksempelvis være mekanisk konstruktør, produktdesigner, 3D-utvikler, produktvisualisering, strukturtekniker, DAK-operatør og teknisk tegner. Våre studenter vil utmerke seg i samspill med bl.a. ingeniører, gründere og designere innen arbeidsfelt som serie produksjon og rapid prototyping.

Bransjene er i stadig endring ettersom teknologiutviklingen skjer raskt. Yrkes- og stillingsbeskrivelser vil derfor variere og endre seg over relativt kort tid. Studiets hovedmål er å gi studenten praktisk og yrkesrelevant opplæring innen faget slik at man er klar for jobb i et fremtidsrettet yrke.