Interiørstudiet favoritt ikon

Fagskole
Interiørstudiet er et toårig fagskolestudie i interiørarbeid og er av yrkesforberedende og allmenndannende karakter.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

174 000

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiet er med på å bygge opp studentens yrkesetiske bevissthet, holdning og faglige trygghet.

Studenten lærer å bli ansvarsbevisst i kompliserte interiøroppgaver i henhold til lover og forskrifter som skal sikre arbeidsmiljø, liv og helse. Studenten lærer også om problemløsning og vil få en forståelse av sammenhengen mellom mennesker, farger, belysning, møbler og gjenstander.

Utdanningen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.