Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Hemsedal

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

75.000

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-REI-FAK0001

Antall studieplasser

32

Søknadskode (SO)

20739-1

Om studiet

Friluftsguide Aktivitet er studiet for deg som ønsker å gjøre naturen til din arbeidsplass. Dette er studiet for deg som ønsker å lære et bredt spekter av friluftsaktiviteter og ferdigheter, og hvordan man kan legge til rette for lærerike møter med natur for betalende gjester – sommer som vinter.

Norges Friluftsfagskole tilbyr en ettårig høyere yrkesrettet utdanning som Friluftsguide Aktivitet

Gjennom hele studieløpet fordyper du deg i friluftsguide-rollen. Friluftsguiden har mange ansvarsområder i sin jobb med natur og mennesker. Noen av de viktigste er sikkerhet, opplevelser og læring. Gjennom dette studiet vil du lære om friluftsguidens ulike ansvarsområder og hvordan kobling til friluftslivets verdier og tradisjoner bidrar til å sikre trygge, kvalitetsopplevelser hvor naturvennlige holdninger er i fokus.

Studiet er praktisk rettet. Med fokus på ferdigheter, aktiviteter og ulike ferdselsformer i norsk natur, er du mye ute og øver på friluftsguide-rollen. Gjennom praksisperioden vil du få erfaringer og innsikt i hvordan friluftsguidens yrkeshverdag i det naturbaserte reiselivet kan være. Det skal også jobbes teoretisk med friluftsguide-rollen hvor bearbeiding av erfaringer sikrer en helhetlig forståelse av yrkesrollen.

Studiet er basert i Hemsedal i Viken - et perfekt sted for friluftsliv. Hemsedal er en drøm for alle som er glad i et aktivt friluftsliv og naturopplevelser. Her finner du noe å gjøre uansett vær og føre, sommer som vinter.

Undervisningsopplegg

Om utdanningen

Læringsaktivitetene er basert på erfaringspedagogikk og John Deweys tenkning om learning by doing. Dette innebærer at praksis og egenerfaring, utprøving og feiling vil komme tidligere i læreprosessen enn teori og forelesning.

Høstsemesteret starter med emnet Innføring i yrkesrollen som friluftsguide, som introduserer til faget friluftsguiding og til det å være student i friluftsguiding. I innføringsemnet starter studentene arbeidet med et individuelt utviklingsprosjekt om egen guiderolle med kompetanseheving i valgte deler av guiderollen. Denne oppgaven tas videre i alle emner gjennom hele året.

Ekskursjoner er en viktig kilde til å bli kjent med tilbydere av guide-aktiviteter og tjenester i naturbasert reiseliv i Hemsedal, Hallingdal, Sjoa, Trysil og Hurum. Fagskolen trekker også bedrifter inn i studiet som foredragsholdere.

Opptakskrav

Fullført videregående utdanning. Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til opptak, har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for opptak til en utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Opptaksinformasjon

Opptaket blir gjort gjennom samordna opptak.

Alle utdanninger innen