Tverrfaglig miljøarbeid, deltid favoritt ikon

Fagskole

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i tverrfaglig miljøarbeid gir deg opplæring i miljøarbeid med barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemming, yktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem.

Fordypningen gir deg kompetanse innen miljøarbeid der helhetlig tenkning, breddekompetanse og brukermedvirkning er spesielt vektlagt.

Utdanningen kvaliserer til stillinger i miljøarbeid i ulike sektorer i kommunal virksomhet, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no (http://vigo.no) For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen. Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no (http://www.fagskoleopptak.no)