Norsk allmennfag videregående skole favoritt ikon

Annen utdanning
Norsk er ett av de seks minstekravfagene til generell studiekompetanse.  Du lærer blant annet analyse av tekster, opplevelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Studienivå

Annen utdanning

Om utdanningen

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende hovedemner:

Muntlige tekster

Skriftlige tekster

Sammensatte tekster

Språk og kultur

Se lenke for fullstendig læreplan

Læringsmål

Etter kurset skal du være forberedt til å gå opp til muntlig og skriftlig eksamen i Norsk Vg3 (se lenke til læreplan)

Tilbys ved:

  • Sortland