Naturfag videregående skole favoritt ikon

Annen utdanning
Naturfag på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Studienivå

Annen utdanning

Om utdanningen

Kurset følger læreplanen til kunnskapsløftet og dekker følgende emner:

 

1 Forskning:

Planlegging av forsøk, datasimulering, måleusikkerhet og feilkilder, vurdering av observasjoner

2. Bærekraftig utvikling

Økosystemene i endring, populasjonsutvikling, forbruksvalg og miljø, globale interessekonflikter, globale miljøutfordringer, naturforvaltning og urfolk

3. Ernæring og helse

 Næringsstoffer, mineraler, sporstoffer og salter, påvisning av næringsstoffer,

 fordøyelsen, kosmetiske produkter, næringsstoffer og helse

4. Stråling og radioaktivitet

Nordlyset, sola og ozonlaget, drivhuseffekten, radioaktivitet og ioniserende stråling

 stråling fra verdensrommet

5. Energi for framtiden

Solenergi, varmepumper, redoksreaksjoner, batteri og brenselceller, biommase som energi, hydrogen som energi

6. Bioteknologi

Gener, krysning og genmodifisering, medisinsk bruk av bioteknologi, etiske spørsmål knyttet til bioteknologi  

Læringsmål

Etter kurset skal du være forberedt til å gå opp til eksamen i Naturfag VG1 (se lenke til læreplan)

Tilbys ved:

  • Mo i Rana