Fagbrev - Yrkessjåfør - intensivt favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som jobber med transport av gods, personer, planlegging og gjennomføring av oppdrag.Gjennomført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.  

Studienivå

Annen utdanning

Om utdanningen

undervisningen bygger på de offentlige læreplanene i faget.

Planlegging og drift

Hovedområdet omfatter hvordan en transportbedrift er organisert. Videre inngår planlegging av transporttjenester i samsvar med kundens bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet. Hovedområdet omfatter samhandling internt i bedriften og med kunder og eksterne samarbeidspartnere. I hovedområdet inngår også regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.

Transport

Hovedområdet omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk. Hovedområdet omfatter også miljøvennlig behandling av gods og kundebehandling. Hovedområdet dekker valg og bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø. Videre inngår enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag. I hovedområdet inngår også bruk av manuelt og elektronisk verktøy til behandling av transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i yrkessjåførfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Sortland