Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Reiseliv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Reiseliv og opplevelser, Mo i Rana, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-ROP0002

Studiested

Mo i Rana

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20396-13

Reiseliv og opplevelser, Narvik, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-ROP0002

Studiested

Narvik

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20396-7

Reiseliv og opplevelser, Svolvær, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-ROP0002

Studiested

Svolvær

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20396-14

Om studiet

Deltidsstudiet Reiseliv og opplevelser (60 studiepoeng) tilbys i Svolvær, Narvik og Mo i Rana. Tilbudet er en høyere yrkesrettet utdanning for deg som har fullført videregående opplæring eller har relevant yrkeserfaring for realkompetansevurdering.

Deltidsstudiet REISELIV OG OPPLEVELSER er for deg som:

  • ønsker å jobbe innen reiseliv- og opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, som for eksempel handel, transport, forvaltning eller annen serviceyting  
  • allerede jobber i næringene og som ønsker økt kompetanse
  • som ønsker å starte opp egen virksomhet innen opplevelsesbasert reiseliv

Studiet er i bolker, hvor du gjør deg ferdig med et emne, med avsluttende eksamen før du fortsetter til neste. Hvert emne har 5 dager fysisk samling på hvert studiested. Resten av undervisningen er digital. I hvert emne er det praksis i bedrift eller eget prosjekt.

Studieplanen inneholder 6 emner med totalt 60 studiepoeng over 2 år:

  • Reiseliv og destinasjonskunnskap (10 sp)
  • Vertskapsrollen (10 sp)
  • Opplevelsesdesign (10 sp)
  • Entreprenørskap og innovasjon (10 sp)
  • Kommunikasjon og formidling (10 sp)
  • Markedsføring, merkevarebygging og salg (10 sp)

 

Hovedmål med utdanningstilbudet er å sikre velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiseliv- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt.  Behovet for kompetente medarbeidere er dokumentert, blant annet i NHOs kompetansebarometer hvert år.  Studenten skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført studium.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen