Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Reiseliv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-ROP0002

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20396-23

Om studiet

Deltidsstudiet Reiseliv og opplevelser (60 studiepoeng) tilbys i Stjørdal hos Trøndelag høyere yrkesfagskole. Tilbudet er en høyere yrkesrettet utdanning for deg som har fullført videregående opplæring eller har relevant yrkeserfaring for realkompetansevurdering.

Deltidsstudiet REISELIV OG OPPLEVELSER er for deg som:

  • ønsker å jobbe innen reiseliv- og opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, som for eksempel handel, transport, forvaltning eller annen serviceyting  
  • allerede jobber i næringene og som ønsker økt kompetanse
  • som ønsker å starte opp egen virksomhet innen opplevelsesbasert reiseliv

Studiet er i bolker, hvor du gjør deg ferdig med et emne, med avsluttende eksamen før du fortsetter til neste. Hvert emne har 5 dager fysisk samling på hvert studiested. Resten av undervisningen er digital. I hvert emne er det praksis i bedrift eller eget prosjekt.

Studieplanen inneholder 6 emner med totalt 60 studiepoeng over 2 år:

  • Reiseliv og destinasjonskunnskap (10 sp)
  • Vertskapsrollen (10 sp)
  • Opplevelsesdesign (10 sp)
  • Entreprenørskap og innovasjon (10 sp)
  • Kommunikasjon og formidling (10 sp)
  • Markedsføring, merkevarebygging og salg (10 sp)

 

Hovedmål med utdanningstilbudet er å sikre velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiseliv- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt.  Behovet for kompetente medarbeidere er dokumentert, blant annet i NHOs kompetansebarometer hvert år.  Studenten skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført studium.

Alle utdanninger innen