Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

1.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvordan kan lokalmat være en suksessfaktor i destinasjonsutviklingen?

Lokalmat har blitt en stadig viktigere del av reiseopplevelser i Norge, og har stor betydning for lokal verdiskaping og utvikling av landbruksnæring. Samtidig ligger det et stort uutnyttet potensiale i å utnytte synergiene mellom lokalmatprodusenter og opplevelsesbedrifter foran oss.  Dette kurset vil gi deg innsikt i hvordan reiselivet og lokalmatprodusenter kan samarbeide for å bygge et sterkere omdømme av egen region, og hvordan man kan styrke lokalmatens betydning i reiselivsprodukter gjennom produkt- og konseptutvikling. Du får deriblant innsikt i de norske merkeordningene for matprodukter og de nasjonale strategiene for mat- og reiselivsområdet.

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med Norsk Turistutvikling AS.

 

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:

  • innsikt i hvordan du utvikler lokale/regionale næringskjeder og samarbeid
  • kunnskap om lokalmat i omdømme- og merkevarebygging
  • de norske merkeordningene

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med

 

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsbransjen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser og kursplassene fylles opp fortløpende. Her er det førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post i så god tid som mulig før kursstart.

Alle utdanninger innen