Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Reiseliv

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-NKU0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20396-8

Om studiet

Natur- og kulturguidens kunnskap og ferdigheter om bruk av natur- og kulturverdier er viktig for å skape sikre, spennende og lærerike, transformerende opplevelser for gjester på destinasjoner og i lokalsamfunn. Målet med dette studiet å utdanne guider med relevant kompetanse til å tilpasse, produsere og gjennomføre trygge bærekraftige natur- og kulturopplevelser av høy kvalitet, såkalte "soft adventure" opplevelser, til besøkende.

Natur- og kulturguide er et stedbasert studium på heltid over to år, med Lofoten som base og Nordland som klasserom.  Studiet inneholder 8 emner. Alle emnene har undervisning, veiledning, forelesninger og læringsaktiviteter på skolen eller i naturen, i bedrifter eller institusjoner, samt egenstudier, innleveringer og avsluttende prosjekt-oppgaver. En vesentlig del av utdanningen foregår utendørs gjennom alle årstider. Ett emne inneholder praksis i bedrift eller institusjon.

Emner
Emnet NK1 Naturmiljø og aktivitet 1 går over to semestre i første studieår. Emnet NK5 Naturmiljø og aktivitet 2 går over to semestre i andre studieår og bygger på emnet NK1 Naturmiljø og aktivitet 1. 

Emnet NK2 Miljø og sikkerhet 1 går over to semestre i første studieår, parallelt med emnet NK1 Naturmiljø og aktivitet 1. Emnet NK6 Miljø og sikkerhet 2 bygger på emnet NK2 Miljø og sikkerhet 1 og går over to semestre i andre studieår, parallelt med emnet NK5 Naturmiljø og aktivitet 2.

Sikkerhetsemnene NK2 Miljø og sikkerhet 1 og NK6 Miljø og sikkerhet 2 er grunnleggende i utdanningen, hvor besøks- og opplevelsesnæringenes uttrykte behov for guider, med kompetanse innen sikkerhet for gjester, vil bli innfridd ved fullført og bestått studium.

En vesentlig del av undervisningen, veiledningen og læringsaktivitetene i emnene Naturmiljø og aktivitet 1 og 2 samt Miljø og sikkerhet 1 og 2 vil finne sted ute i naturen, med fokus på naturaktiviteter, sikkerhet, ferdselsformer, opplevelser og aktiviteter for bruk i guiding av turister gjennom alle årstider. Turer og «egenturer», med undervisning og læringsaktiviteter, er en viktig del av studiet. En «egentur» er en tur der studentene reiser ut på tur alene uten faglærere, i grupper på 4-6 studenter. Valg av område/farvann for hver tur gjøres av ansvarlig faglærer, og hvor studentene kan komme med forslag. Forberedelser og etterarbeid gjøres på skolen.

Emnet NK3 Natur og kultur er et faktabasert kunnskapsemne over to semestre i første studieår, hvor studentene vil tilegne seg kunnskaper og faktagrunnlag som kan og skal formidles i yrkesrollen som natur- og kulturguide.

Emnet NK7 Opplevelsesdesign ligger i tredje semester, og her vil studenten lære å skape opplegg for guidede turer og natur- og kulturaktiviteter for bruk i opplevelsesnæringene, gjennom å anvende metoder og verktøy.

Emnet NK 4 Guiderollen går over fire semestre, og her lærer studenten å bli en profesjonell natur- og kulturguide med et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Iscenesettelse, psykologi og ledelse er tre områder som vil inngå studentenes læringsprosess.

Alle utdanninger innen