Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

1.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Om tradisjonelle konserverings- og foredlingsmetoder som verktøy i utviklingen av bærekraftige matopplevelser

Tilgang til store mengder sesongbaserte råvarer har satt sitt preg på matkulturen, og det er utviklet et mangfold av metoder og teknikker for å konservere og foredle råvarene. Tørking, salting, røyking, speking, sylting og fermentering er sentrale teknikker, basert på handlingsbåren kunnskap som er videreført fra generasjon til generasjon. Enkelte råvarer og teknikker er mer utbredt i noen kulturer, og ikke minst har de sin opprinnelse fra ulike tidsepoker. I kurset får du innsikt i et utvalg metoder og teknikker, og hvordan bruk av disse kan påvirke matsvinn og bidra positivt til bærekraftsmålene.

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med Nordland fagskole avd. Bærekraftige matopplevelser

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte – kurset gir deltakeren:

  • kjennskap til tradisjonell konservering og foredling, samt et utvalg sentrale teknikker
  • kunnskap om utvalgte tradisjonsprodukt innenfor ulike råvaregrupper
  • innsikt i hvordan matsvinn kan reduseres samt prinsippene for kompostering av matavfall
  • forståelse for hvordan tradisjonell kunnskap kan bidra til bærekraftig utnyttelse av råvarene

 

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med Nordland fagskole avd. Bærekraftige matopplevelser

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsbransjen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser og kursplassene fylles opp fortløpende. Her er det førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post i så god tid som mulig før kursstart.

Alle utdanninger innen