Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Narvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0010

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20396-17

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å gi studentene grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose.  I tillegg skal studentene få kunnskaper om rehabilitering og habilitering av kreftpasienter og kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess på dette området.

Fordypningen gir deg kompetanse innen kreftomsorg og hvordan kreftdiagnosen virker inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket.

Høsten 2021 starter vi opp et nytt kull i kreftomsorg og lindrende pleie i Bodø.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det er en fysisk samling på definert studiested i semesteret. Øvrige læringsaktivitet foregår på nett.

Studiet har halv progresjon, og går over to år.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (helsefagarbeider, ambulansearbeider, helsesekretær)
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Attester

Politiattest