Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

1.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvordan kan kortreiste opplevelser bidra til å skape merverdi i lokalsamfunnene?

I det norske reiselivsproduktet er opplevelsene i stor grad natur- og kulturbasert. Men alt handler ikke bare om de mest spektakulære tilbudene som Nordkapp, Geiranger, Preikestolen eller Munch. Ofte er de største opplevelsene knyttet til lokale natur- og kulturressurser, hvor det lokale innebærer møtet med folk, folks historie, tradisjoner og ferdigheter, og videre bruken av naturen som forutsetningene innbyr til. Det er dette som er kjernen av kortreiste opplevelser.

I kurset gjennomgås ressursgrunnlaget for kortreiste opplevelser og veien fra ressurs til kortreist opplevelse på en enkel, trinnvis måte. Deltakerne oppfordres til å bidra med egne prosjekter og eksempler til felles diskusjon. Kurset viser også de kortreiste opplevelsenes plass i et organiserte reisemål, og hvordan man kan stimulere til utvikling og drift av slike opplevelser.

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:

  • Innsikt i helheten i et reisemål, med særlig fokus på opplevelsestilbudet. Kurset gjennomgår ressurser i sammenheng med en samlet utvikling av enkle, bærekraftige opplevelser. Samarbeid mellom offentlige og private aktører på reisemålet står sentralt i spørsmålet og bruk av lokale ressurser i utvikling av opplevelser.

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med Georg Kamfjord / Fagspesialisten.

Opptakskrav

Dette studiet er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsbransjen.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser og kursplassene fylles opp fortløpende. Her er det førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post i så god tid som mulig før kursstart.

Alle utdanninger innen