Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Fagskolestudium
Studieform: Nettstudium
Oppstart: 3. mai
Studiepoeng:
2
Søknadsfrist: 28. april

Informasjon oppdatert

10. februar 2023.

Om studiet

En innføring i metodikk for mer lønnsom og bærekraftig drift hele året

Mange reiselivsaktører opplever store svingninger i besøkstall og kapasitetsutnyttelse gjennom året. Dette skyldes ofte strukturelle forhold og utfordringer på reisemålet. Likevel er det mange reiselivsbedrifter som kan påvirke egen situasjon ved å jobbe strukturert og målrettet ut fra et bærekraftig helårsperspektiv, og på den måten ta ut sitt fulle potensial.

Morgendagens reiseliv må ha et vinn-vinnperspektiv, med positiv verdi for både næringsaktørene, de besøkende, lokalsamfunnene, innbyggerne og kloden. På dette kurset vil vi ta i bruk en metodikk hvor vi systematisk jobber frem ulike optimaliseringstiltak gjennom å kombinere markedsinnsikt, målgruppeorientert konseptutvikling og lønnsomhetsanalyser. Resultatet blir et praktisk og strategisk arbeidsverktøy for økt lønnsomhet og mer bærekraftig drift gjennom hele året.

Kurset gjennomføres i samarbeid med MIMIR v. Lena Nøstdahl.

Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'.

Undervisningsopplegg

Kurset er gratis, heldigitalt og varer totalt 24 timer over 4 dager. Kurset gjennomføres mellom 3.-11. mai 2023. Hver kursdag varer fra kl 09:00-15:00 med tilhørende pauser. Kurset kvalifiserer til to studiepoeng dersom du får godkjent et avsluttende arbeidskrav.

Kursene innbyr til varierte arbeidsformer med bl.a. presentasjoner og introduksjoner av faglig relevante verktøy, gruppearbeider, bedriftspresentasjoner, case-jobbing, diskusjoner og praktisk arbeid med ulike verktøy for å omsette bærekraftsteori til praksis.

Kurset har som mål å hjelpe reiselivsaktører med å omsette målet om en mer bærekraftig reiselivsutvikling til reell praksis i reiselivsnæringen. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis', som går fra mars-oktober 2023.

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsnæringen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser, hvorav 10 av plassene er forbeholdt deltakere som ønsker å følge hele kursrekka, mens de resterende 10 til kursdeltakere som ønsker å følge det enkelte kurset. Kursplassene fylles opp fortløpende, og påmeldinga stenges når kapasiteten er fylt opp. Her er det med andre ord førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post før kursstart.

Læringsutbytte

Kurset gir deltagerne:

·         Forståelse for opplevelsesbasert verdiskaping

·         Innsikt i strategisk segmenteringsverktøy og personasmetodikk

·         Innsikt i bruk av konseptualisering som strategisk verktøy

·         Kjennskap til metodikk for lønnsom helårsdrift