Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

1.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

En godt strukturert og gjennomarbeidet formidlingspraksis er en viktig suksessfaktor innen opplevelsesbasert reiseliv.

De aller fleste av oss har opplevd hvordan gode historiefortellere, kunnskapsformidlere eller guider kan trigge nysgjerrigheten vår, omforme en opplevelse fra helt grei til magisk og bidra til å styrke både bedriften og opplevelsesproduktet de representerer. Enten det er snakk om guiding, bedriftspresentasjoner, kunnskapsformidling, digital kommunikasjon eller andre møter med gjester og interessenter har vi alle godt av å systematisere arbeidet vårt, øve jevnlig og få tilbakemeldinger fra andre som kan bidra til å videreutvikle vår egen praksis.

I dette kurset vil vi gjennom to dager bli kjent med praktiske verktøy som kan brukes til å sette ens egen formidlingspraksis mer i system – fra forberedelser og praktisk gjennomføring til evaluering og etterarbeid. Gjennom diskusjoner, samtaler, øving og observasjon tar kurset både sikte på å gi noen praktiske innganger til hvordan å systematisere sin egen formidling og å få et mer bevisst forhold til seg selv som formidler i ulike situasjoner.

 

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys av Opplevelsesbasert reiseliv, ved Lektor Øystein Falch Alsos.

 

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:

  • kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og formidling i møte med gjester
  • innsikt i teknikker og fremgangsmåter for selv å bli trygg og godt forberedt i ulike kommunikasjons- og formidlingssituasjoner
  • verktøy for å kunne reflektere over- og utvikle et bevisst forhold til seg selv og andre aktører i ulike kommunikasjons- og formidlingssituasjoner
  • innsikt i det å fremføre ulike historier og tekster foran andre mer eller mindre spontant, samt vise respekt og nysgjerrighet overfor andre i lignende situasjoner

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys av Nordland fagskole avd. Opplevelsesbasert reiseliv ved Lektor Øystein Falch Alsos

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsbransjen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser og kursplassene fylles opp fortløpende. Her er det førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post i så god tid som mulig før kursstart.

Alle utdanninger innen