Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

1.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Mye av den viktigste verdiskapingen i reiselivet skjer i møtet mellom vertskapet og gjesten

Vi veit alle at gode vertskap er blant de viktigste aspektene ved en minneverdig opplevelse. I dette kurset retter vi fokus på hvordan du- og din bedrift kan bidra til at gjestene blir godt ivaretatt i alle deler av kundereisen.  

Første del av kurset er en generell del om vertskap som betydningen av god service, god kommunikasjon/formidling, samt bevisstheten om hvordan man håndterer ulike situasjoner; misforståelser, frustrasjon og stress, kulturelle forskjeller m.m.

I del to fordyper du deg i kunnskap som er relevant for din vertskapsrolle – hvilken informasjon, kunnskap og historier som er viktig for opplevelsen av din bedrift/sted/region, og hvordan du aktivt kan bruke denne kunnskapen gjennom hele kundereisen (før, under og etter gjestens besøk) for å skape bedre gjesteopplevelser. Kurset er variert og har integrerte gruppearbeider og diskusjoner og passer for alle som møter gjester innen kommune, handel, service, reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringer.

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:

  • kunnskap om betydningen av godt vertskap og hvordan få gjestene til å føle seg velkomne 
  • kunnskap om at systematisk vertskapsarbeid gir konkurransefortrinn 
  • innsikt i vertskapets ansvar for å følge gjeldende lover, forskrifter og regler
  • ivareta smittevern og ansvaret for å følge en bærekraftig reiselivsutvikling

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med Norsk turistutvikling

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsbransjen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser og kursplassene fylles opp fortløpende. Her er det førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post i så god tid som mulig før kursstart.

Alle utdanninger innen