Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

1.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvordan kan reiselivet bedre tilpasse seg til den nye digitale hverdagen?

Verden blir bare mer og mer digital og denne digitale revolusjonen har hatt store konsekvenser for reiselivsnæringen. Det stilles stadig høyere krav til hvordan vi som bedrifter fremstilles på nett og hvordan vi kommuniserer med kundene våre. I dette kurset vil dere få kjennskap til verktøy som hjelper dere med å navigere den digitale hverdagen og kunnskap om hvordan dere kan bruke dem for å lykkes på nett. Dere vil få kunnskap om reiselivets verdikjede, markedsføringstrategi, kundereisen og det salgbare økosystemet. I tillegg vil dere lære hvordan man kan bruke storytelling til å skille seg ut fra konkurrentene og tiltrekke seg flere kunder.

 

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med Kreativ Industri.

 

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:

  • Kunnskap om hvordan dere lager en strategi for digital markedsføring, inkludert analyse, merkevarebygging, mål og arbeide mot målgrupper.
  • Innsikt i hvordan de ulike kanalene kan brukes på forskjellige måter, blant annet hvilke kanaler som brukes til inspirasjon, planlegging eller kjøp.
  • Kunnskap om hvordan fortelle de gode historiene, både verbalt og visuelt, gjennom sosiale medier
  • Kunnskap om de forskjellige digitale verktøyene man kan bruke for å oppnå salg på nett
  • Kunnskap om distribusjonskanalene og hvordan man bruker disse
  • Innsikt i de forskjellige bookingsystemene og hvordan man arbeider med online travel agents
  • Innsikt i nettsidens bruk og rolle og hvordan man kan bruke denne som en plattform for salg

 

Kurset består av 12 timers digitalt læringsarbeid over 2-3 dager. For å kvalifisere til studiepoeng og kursbevis må du få godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursløp.

Kurset tilbys i samarbeid med Kreativ Industri.

 

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsbransjen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser og kursplassene fylles opp fortløpende. Her er det førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post i så god tid som mulig før kursstart.

Alle utdanninger innen