Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Fagskolestudium
Studieform: Nettstudium
Oppstart: 17. april
Studiepoeng:
2
Søknadsfrist: 14. april

Informasjon oppdatert

10. februar 2023.

Om studiet

Sosial bærekraft fremheves som svært viktig for mange reiselivsbedrifter for å kunne bygge attraktivt omdømme, holde på ansatte og bygge en bærekraftig bedriftskultur. Men hvordan kan man gjøre dette i praksis?

For å levere gode gjesteopplevelser er vi avhengige av at hele teamet i en reiselivsbedrift fungerer til enhver tid. På dette kurset lærer du hvordan du kan gi et viktig bidrag til å skape en bærekraftig bedriftskultur og et attraktivt arbeidsmiljø i en reiselivsbedrift. Hva skal til for å bygge en attraktiv arbeidsplass? Hva er det som styrker kvaliteten i samarbeidet og arbeidsmiljøet innad i en bedrift, og hvordan kan vi skape en positiv atmosfære for både gjester og medarbeidere? Du får innsikt i hvordan vi i reiselivet jobber med rekruttering og arbeider med å få fornøyde ansatte. Du får også innsikt i rammevilkår og muligheter for reiselivsnæringen og arbeid med HMS.

Du vil få mange gode eksempler og suksesshistorier, og vil gjennom kurset delta i drøfting og gruppearbeid om disse viktige spørsmålene.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Turistutvikling AS.

Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'.

Undervisningsopplegg

Kurset er gratis, heldigitalt og varer totalt 24 timer over 4 dager. Kurset gjennomføres mellom 17.-25. april 2023. Hver kursdag varer fra kl 09:00-15:00 med tilhørende pauser. Kurset kvalifiserer til to studiepoeng dersom du får godkjent et avsluttende arbeidskrav.

Kursene innbyr til varierte arbeidsformer med bl.a. presentasjoner og introduksjoner av faglig relevante verktøy, gruppearbeider, bedriftspresentasjoner, case-jobbing, diskusjoner og praktisk arbeid med ulike verktøy for å omsette bærekraftsteori til praksis.

Kurset har som mål å hjelpe reiselivsaktører med å omsette målet om en mer bærekraftig reiselivsutvikling til reell praksis i reiselivsnæringen. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis', som går fra mars-oktober 2023.

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsnæringen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser, hvorav 10 av plassene er forbeholdt deltakere som ønsker å følge hele kursrekka, mens de resterende 10 til kursdeltakere som ønsker å følge det enkelte kurset. Kursplassene fylles opp fortløpende, og påmeldinga stenges når kapasiteten er fylt opp. Her er det med andre ord førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post før kursstart.

Læringsutbytte

Kurset gir deltakerne:

- Forståelse for eget og andres verdigrunnlag og holdninger i relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen. 

- Forståelse for relasjonsbygging på tvers av målgrupper, kulturer og fag, både innad i bedriften og i lokalsamfunnet

- Kunnskap om HMS, risikoanalyse og risikoevaluering for å ivareta ansatte og gjestenes trygghet og sikkerhet.

- Innsikt i vertskapets ansvar for å følge gjeldende lover, forskrifter og regler, og viktigheten av sosiale bærekraft for å bygge et godt arbeidsmiljø og bedriftskultur