Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Fagskolestudium
Studieform: Nettstudium
Oppstart: 22. mars
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist: 15. mars

Informasjon oppdatert

10. februar 2023.

Om studiet

Kursrekka «Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis» har som mål å bidra til at flere bedrifter og reiselivsaktører evner å omsette bærekraftperspektivene til reell praksis i reiselivsnæringen.

Kursrekka består av fem gratis og heldigitale kurs med ulike fokusområder, som helhetlig gir en bedre innsikt i praktisk arbeid med bærekraft for ansatte i reiselivsnæringen. 

Kursene gjennomføres over totalt 20 dager fra mars-oktober 2023, hvor hvert av de fem kursene varer i totalt 4 dager og alle kursdagene varer fra kl 09:00-15:00 (inkl. pauser).

 

Kursrekka består av følgende kurs:

Kurs 1: Introduksjon til bærekraftig reiselivsutvikling i praksis (Kursholder: Nordland fagskole, Sissel Hansen). Kursdatoer: 22., 23. og 28. og 29. mars

Kurs 2: Skap en bærekraftig arbeidsplass og bedriftskultur (Kursholder: Norsk Turistutvikling). Kursdatoer: 17., 18., 24. og 25. april

Kurs 3: Hvordan stimulere til helårlig turisme? (Kursholder: MIMIR / Lena Nøstdahl). Kursdatoer: 3., 4., 10. og 11. mai

Kurs 4: Bærekraftig kommunikasjon og omdømmebygging (Kursholder: Kreativ Industri / Anja Christensen). Kursdatoer: 13., 14., 21. og 28. september

Kurs 5: Bærekraftig forretningsutvikling (Kursholder: Norsk Turistutvikling). Kursdatoer: 26. september, 3., 10. og 17. oktober

 

Hvert enkelt kurs har et tilhørende arbeidskrav som må godkjennes for å kvalifisere til karakterutskrift og studiepoeng. Hvert enkeltkurs kvalifiserer til 2 studiepoeng, og kursrekka som helhet utgjør til sammen 10 studiepoeng

Kursrekka er gratis og er finansiert av Kompetanse Norges bransjeprogram for reiselivet.

 

Denne oppføringa gjelder hele kursrekka. Det er også mulig å melde seg på hvert enkelt kurs.

Undervisningsopplegg

Kursrekka er gratis, heldigital og varer totalt 120 timer over 20 dager. Kursene gjennomføres fra mars-oktober 2023.

Kursrekka består av 5 underliggende kursmoduler (4 dager per kurs, med kursdager fra kl 09:00-15:00 inkl. pauser). Kursene innbyr til varierte arbeidsformer med bl.a. presentasjoner og introduksjoner av faglig relevante verktøy, gruppearbeider, bedriftspresentasjoner, case-jobbing, diskusjoner og praktisk arbeid med ulike verktøy for å omsette bærekraftsteori til praksis. Hver enkelt kursmodul kvalifiserer til 2 studiepoeng, og hele kursrekka kvalifiserer til totalt 10 studiepoeng dersom man består et avsluttende arbeidskrav i hvert av kursene.

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsnæringen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser, hvorav 10 av plassene er forbeholdt deltakere som ønsker å følge hele kursrekka. og Kursplassene fylles opp fortløpende, og påmeldinga stenges når kapasiteten er fylt opp. Her er det med andre ord førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post før kursstart.

Læringsutbytte

Kursrekka består av følgende kurs med underliggende læringsutbyttebeskrivelser:

Kurs 1: Introduksjon til bærekraftig reiselivsutvikling i praksis (Kursholder: Nordland fagskole avd. Opplevelsesbasert reiseliv)

Kurset gir deltageren:

 • Innsikt i bakteppet for bærekraftig reisemålsutvikling, herunder: FNs Bærekraftsmål, Nasjonal Reiselivsstrategi og merkeordningen Bærekraftig Reisemål.

 • Innsikt i sentrale begreper samt samarbeid mellom offentlige og private aktører på reisemålet.

 • Utfordringer og løsninger i forhold til bærekraftig reiselivsutvikling med eksempler fra ulike destinasjoner

 • Innføring i trender og buzz-ord i forhold til bærekraftig reiselivsutvikling som for eksempel markedstrender og hvorfor det er viktig å jobbe med bærekraft i reiselivet, Regenerativ Turisme, voluntarly tourism, besøksforvaltning og kommunikasjon av bærekraft uten å bruke ordet bærekraft.

 

Kurs 2: Bygg en bærekraftig arbeidsplass og bedriftskultur (Kursholder: Norsk turistutvikling)

Kurset gir deltakeren:

 • Forståelse for eget og andres verdigrunnlag og holdninger i relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen. 

 • Forståelse for relasjonsbygging på tvers av målgrupper, kulturer og fag, både innad i bedriften og i lokalsamfunnet

 • Kunnskap om HMS, risikoanalyse og risikoevaluering for å ivareta ansatte og gjestenes trygghet og sikkerhet.

 • Innsikt i vertskapets ansvar for å følge gjeldende lover, forskrifter og regler.

 

Kurs 3: Hvordan stimulere til helårlig turisme? (Kursholder: MIMIR, Lena Nøstdahl)

Kurset gir deltakeren:

 • Forståelse for opplevelsesbasert verdiskaping

 • Innsikt i strategisk segmenteringsverktøy og personasmetodikk

 • Innsikt i bruk av konseptualisering som strategisk verktøy

 • Kjennskap til metodikk for lønnsom helårsdrift 

 

Kurs 4: Bærekraftig kommunikasjon og omdømmebygging (Kursholder: Kreativ Industri, Anja Christensen)

Kurset gir deltakeren:
 • verktøy for å bli mer spisset på hvilke kunder du tiltrekker deg.

 • strategi for en bærekraftig merkevare- og omdømmebygging gjennom digitale kanaler.

 • konkrete bærekraftstiltak i alle delene av kundereisen.

 

Kurs 5: Bærekraftig forretningsutvikling (Kursholder: Norsk turistutvikling)

Kurset gir deltakeren

 • Innsikt i hvordan man bygger opp en bærekraftig forretningsmodell for en reiselivsbedrift som både er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig.

 • Kjennskap til reiselivets prinsipper for bærekraftig utvikling og miljøsertifiseringer