Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Fagskolestudium
Studieform: Nettstudium
Oppstart: 13. september
Studiepoeng:
2
Søknadsfrist: 8. september

Informasjon oppdatert

10. februar 2023.

Om studiet

Det grønne skiftet har for alvor inntatt reiselivet. Bærekraft er blitt et viktig tema i den daglige driften, og det stilles stadig høyere krav til hvordan vi som bedrifter kommuniserer med kundene våre. Men hvordan kan du sørge for at kommunikasjonen er bærekraftig?

I dette kurset lærer du hva bærekraft betyr i praksis med tanke på merkevarebygging og digital markedsføring. Gjennom teori og praktiske øvelser i workshopformat, får du hjelp til å planlegge og komme i gang med bærekraftig omdømmebygging for din bedrift. Kurset vil rette søkelys på hvordan du kan lykkes med bærekraftig kommunikasjon gjennom både tekst, bilder og film i alle delene av kundereisen.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Kreativ Industri v. Anja Christensen, som har spisskompetanse på digital markedsføring og merkevarebygging for reiselivet.

Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'.

Undervisningsopplegg

Kurset er gratis, heldigitalt og varer totalt 24 timer over 4 dager. Kurset gjennomføres mellom 13.-28. september 2023. Hver kursdag varer fra kl 09:00-15:00 med tilhørende pauser. Kurset kvalifiserer til to studiepoeng dersom du får godkjent et avsluttende arbeidskrav.

Kursene innbyr til varierte arbeidsformer med bl.a. presentasjoner og introduksjoner av faglig relevante verktøy, gruppearbeider, bedriftspresentasjoner, case-jobbing, diskusjoner og praktisk arbeid med ulike verktøy for å omsette bærekraftsteori til praksis.

Kurset har som mål å hjelpe reiselivsaktører med å omsette målet om en mer bærekraftig reiselivsutvikling til reell praksis i reiselivsnæringen. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis', som går fra mars-oktober 2023.

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsnæringen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser, hvorav 10 av plassene er forbeholdt deltakere som ønsker å følge hele kursrekka, mens de resterende 10 til kursdeltakere som ønsker å følge det enkelte kurset. Kursplassene fylles opp fortløpende, og påmeldinga stenges når kapasiteten er fylt opp. Her er det med andre ord førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post før kursstart.

Læringsutbytte

Kurset gir deltakeren:

- verktøy for å bli mer spisset på hvilke kunder du tiltrekker deg.

- strategi for en bærekraftig merkevare- og omdømmebygging gjennom digitale kanaler.

- konkrete bærekraftstiltak i alle delene av kundereisen.