Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Fagskolestudium
Studieform: Nettstudium
Oppstart: 26. september
Studiepoeng:
2
Søknadsfrist: 22. september

Informasjon oppdatert

10. februar 2023.

Om studiet

Hvordan kan du jobbe praktisk, systematisk og målrettet for en bærekraftig forretningsutvikling i din bedrift?

I dag må alle bedrifter som etableres forholde seg til en bærekraftig utvikling. Du vil i kurset få utdelt en verktøykasse for å utvikle en bærekraftig forretningsmodell for egen ide/bedrift.  Gjennom gruppearbeid og refleksjon vil du få god kjennskap til hvordan forretningsmodellen din kan bli både økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Kurset er praktisk rettet og vil gi deg mange gode eksempler fra ulike reiselivsbedrifter og situasjoner. Modellen tar både hensyn til markedsbehovet og ressursgrunnlaget til din reiselivsbedrift. Målet er at bærekraft skal være med på å skape bedriftens konkurransefortrinn. Du vil også få kjennskap prosessen rundt miljøsertifisering og bærekraftig reisemål. 

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Turistutvikling.

Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'.

Undervisningsopplegg

Kurset er gratis, heldigitalt og varer totalt 24 timer over 4 dager. Kurset gjennomføres mellom 22.-29. mars 2023. Hver kursdag varer fra kl 09:00-15:00 med tilhørende pauser. Kurset kvalifiserer til to studiepoeng dersom du får godkjent et avsluttende arbeidskrav.

Kursene innbyr til varierte arbeidsformer med bl.a. presentasjoner og introduksjoner av faglig relevante verktøy, gruppearbeider, bedriftspresentasjoner, case-jobbing, diskusjoner og praktisk arbeid med ulike verktøy for å omsette bærekraftsteori til praksis.

Kurset har som mål å hjelpe reiselivsaktører med å omsette målet om en mer bærekraftig reiselivsutvikling til reell praksis i reiselivsnæringen. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis', som går fra mars-oktober 2023.

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsnæringen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser, hvorav 10 av plassene er forbeholdt deltakere som ønsker å følge hele kursrekka, mens de resterende 10 til kursdeltakere som ønsker å følge det enkelte kurset. Kursplassene fylles opp fortløpende, og påmeldinga stenges når kapasiteten er fylt opp. Her er det med andre ord førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post før kursstart.

Læringsutbytte

Kurset gir deltagerne:

- Innsikt i hvordan man bygger opp en bærekraftig forretningsmodell for en reiselivsbedrift som både er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig.

- Kjennskap til reiselivets prinsipper for bærekraftig utvikling og miljøsertifiseringer