Nøkkelinformasjon

Studiested

Honningsvåg

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

10

Søknadskode (SO)

20390-1

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Maritime fag. Utdanningens hensikt er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsingsområder i fremtiden. Derfor vil etterspørsel etter fagfolk med maritim kompetanse og erfaring fra sjøen være økende.

Dette studiet gir deg den teoretiske kompetansen til å løse dekksoffisersertifikat på ledelsesnivå. Og ikke minst - et hav av muligheter!

Utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann, skipsfører og sjøkaptein.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst.

For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det:

  • minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy
  • relevant og bestått utdanning innenfor matros eller fiske og fangst kan telle med inntil 2 år

For opptak direkte til andre studieår se opptaksregler på Samordna opptak.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

 

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen