Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Dette nettbaserte kurset vil gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til se muligheter som kan styrke et selskaps konkurransedyktighet ved å utnytte mulighetene for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi har som mål å minimere ressursutvinning og materialbruk gjennom f.eks. strategier for reduksjon, gjenbruk og gjenvinning. Strategier for sirkulær økonomi er nødvendige for å nå FNs bærekraftsmål, og er en politisk prioritering i Norge og i Europa som helhet, og tilbyr også store forretningspotensialer. Olje og gass, og relaterte leverandørindustrier, binder sammen store nasjonale markeder for materialer og tjenester, med økonomiske avtrykk og skalerbare fordeler ved en overgang til sirkulær økonomi. For mer utfyllende informasjon, se: Engelsk studieprogrambeskrivelsehttps://www.nord.no/en/about/faculties-and-centres/business-school/Documents/Preliminary-timetable-for-2022-ver1.pdf Bakgrunn og hva du kan forvente av kurset Forelesningsplan ../../../../../../3200086.Outlookabout%20the%20course_preliminary23.png

Sirkulær økonomi har som mål å minimere ressursutvinning og materialbruk gjennom f.eks. strategier for reduksjon, gjenbruk og gjenvinning. Strategier for sirkulær økonomi er nødvendige for å nå FNs bærekraftsmål, og er en politisk prioritering i Norge og i Europa som helhet, og tilbyr også store forretningspotensialer. Olje og gass, og relaterte leverandørindustrier, binder sammen store nasjonale markeder for materialer og tjenester, med økonomiske avtrykk og skalerbare fordeler ved en overgang til sirkulær økonomi.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetansehttps://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Tilegne deg kunnskap om sirkulær økonomi prinsipper og de ledelsesmessige, sosiale og politiske utfordringene for bærekraftige og sirkulære virksomheter, med spesifikk vekt på olje og gass og relaterte leverandørindustrier.
 • Få kunnskap om effekten av skiftet mot mer sirkularitet generelt og spesielt med hensyn til olje-, gass- og tilhørende leverandørindustri
 • Få kunnskap om viktige teoretiske perspektiver og begreper relatert til sirkulær økonomi og sirkulære forretningsmodeller, for å kunne forstå den generelle konteksten og ta den i betraktning ved bruk av design og implementering av nye sirkulære løsninger.
 • Oppnå kunnskap om innovasjonsprosesser som kan transformere virksomheter og næringer mot sirkulær økonomi, samt om eventuelle barrierer.
 • Få kunnskap om reelle og potensielle anvendelser av prinsipper for sirkulær økonomi, løsninger og nødvendige innovasjoner innen forretningsmodeller i olje- og gassindustrivirksomhetene.

Ferdigheter

 • Å analysere og kritisk vurdere grunnlaget for bærekraftig, sirkulær virksomhet innen olje- og gassektoren, samt på tvers av sektorer, for å kunne realisere hele potensialet i sirkulær økonomi.
 • Å identifisere og evaluere innovative muligheter for verdiskaping ved å tilpasse prinsippene for sirkulær økonomi innenfor sektorene.

Kompetanse

 • Bidra til nytenking og innovasjon for sirkulær økonomi
 • Jobbe uavhengig og i samarbeid med andre som teammedlem eller konsulent i et prosjekt relatert til sirkulær økonomi
 • Forbedret kompetanse i å kommunisere potensielle løsninger i selskapene, gjennom økt kompetanse til å gi overbevisende argumenter og å fungere som en ekspert i sirkulær økonomi i forskjellige situasjoner (innovasjonstenking og/eller beslutningstaking) i selskapene.
 • Være i stand til å se temaet i en bredere sammenheng.
 • Kunne beskrive og reflektere over forskningsbasert litteratur om sirkulær økonomi.

Kvalifikasjon/tittel

Generell kvalifikasjon < 10 SP

Alle utdanninger innen