Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

30

Semester

6

Studietempo

Heltid

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor (ph.d.)

Alle utdanninger innen