Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Er du en utvekslingsstudent eller en innvandrer til Norge som ønsker å lære mer om norsk språk og få innsikt i Norges kultur, politiske miljø og historie? Vil du kvalifisere deg til å studere en norskspråklig grad på bachelor- eller masternivå? Norwegian Language and Society dekker temaer fra velferdsstaten til Norges litterære tradisjoner. Studentene utvikler både språkkunnskaper og forståelse av de kulturelle, politiske og historiske sammenhenger som har formet det moderne norske samfunnet og det norske språket.

Norwegian Language and Society er et årsstudium rettet mot innvandrere til Norge og internasjonale studenter som ønsker å kvalifisere seg for gradsstudier på bachelor- og masternivå med norsk som undervisningsspråk. I løpet av de to semestrene utvikler studentene norskkunnskaper og forståelse for de kulturelle, politiske og historiske kontekstene som har formet det moderne norske samfunnet.

I høstsemesteret består programmet av to emner. Norsk språk og grammatikk (NO135L, 20 studiepoeng) gir en grunnleggende innføring i norsk offisielt språk (bokmål). Kurset starter på nybegynnernivå, men har relativt raskt progresjon. Det norske samfunn og de norske sosiale institusjoner (SO101S, 10 studiepoeng) gir en oversikt over de viktigste sosiale institusjonene i Norge og utforsker deres forhold til sentrale prinsipper i den norske velferdsstaten. Emnet introduserer studentene for sosiologiske teorier om hvordan man kan forstå moderne samfunn.

I vårsemesteret består programmet av tre emner. Norsk språk og kultur (NO218L, 10 studiepoeng) gir studentene avansert norskopplæring med fokus på vokabular og litteratur. Norske politiske styringssystemer, institusjoner og prosesser (PO106S, 10 studiepoeng) introduserer studentene for statsvitenskap samt politiske institusjoner og strukturer i Norge. Nordlige perspektiv på norsk historie (HIS1000, 10 studiepoeng) gir en oversikt over den norske økonomiske, demografiske, sosiale og politiske historien, med hovedvekt på Nordnorge.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Studiet er åpent for utvekslingsstudenter, andre utenlandske studenter og utlendinger som bor i Norge.

Opptak skjer på bakgrunn av Generell studiekompetanse, eller det som tilsvarer generell studiekompetanse fra søkernes hjemland. Dersom søkeren ikke har engelsk som sitt morsmål, må det leveres bevis for kunnskaper i engelsk språk (for eksempel TOEFL).

Merk: De fleste søkerne fra ikke-EU-land og søkere som ikke har annen norsk oppholdstillatelse, vil ikke få studietillatelse (oppholdstillatelse for studier) kun på grunnlag av det ettårige studiet i Norwegian Language and Society.

Språkkrav og opptakskrav for høyere utdanning i Norge for søkere med utenlandsk bakgrunn: https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/GSU-listen/

Generell opptaksinformasjon for utenlandske søkere (kun på engelsk): https://www.nord.no/en/studies/admission/how-to-apply-bachelor/Pages/default.aspx

Søknadsfrister: https://www.nord.no/en/studies/admission/how-to-apply-bachelor/Pages/default.aspx#&acd=a4743399-3ecb-e5c8-e654-f1ef3297b8d8

Spørsmål vedrørende opptak kan sendes til opptak@nord.no.

Studiet gir ikke grunnlag for stipend eller lån hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • norsk grammatikk, uttale, vokabular og kultur
 • det norske politiske systemet, lokalt så vel som sentralt
 • sosiale institusjoner og kjennetegn ved norsk kultur og samfunn
 • økonomisk, demografisk, sosial og politisk historie i Norge

Ferdigheter

Studenten kan

 • kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk bokmål
 • kritisk analysere, forklare og diskutere viktige historiske utviklinger, politiske prosesser og sosiale institusjoner i Norge
 • reflektere over og diskutere utviklingen av den norske velferdsstaten
 • benytte elementære sosiologiske perspektiver til å forstå kultur, samfunn og sosiale institusjoner

Generell kompetanse

Studenten har

 • kompetanse i norsk språk, skriftlig og muntlig
 • en vitenskapelig tilnærming til forståelsene av kultur, samfunn og politiske institusjoner
 • bevissthet rundt viktige historiske og samtidige politiske dilemmaer og samfunnsutfordringer i Norge

Videre studier

Studenter som fullfører og består årsstudiet Norwegian Language and Society, tilfredsstiller kravene til ferdighet i norsk språk for opptak til høyere utdanning i Norge, i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 2-2.

Studenter som har bestått eksamen i Norsk språk og kultur (NO218L, 10 studiepoeng), med minimum karakter B har kunnskaper og ferdigheter på norsk på anbefalt nivå for å kunne fortsette sine studier på høyere utdanningsnivå med norsk som undervisningsspråk.

For studenter som ikke bruker dette programmet for å fylle opptakskravene til opptak i et norsk bachelorprogram, kan emner fra dette programmet bli anerkjent som en del av en bachelorgrad, hvis godkjent av institusjonen som gir graden.

Hvis dette ettårige studieprogrammet er en del av opptakskravet til et norsk bachelorprogram, kan det ikke benyttes som en del av denne bachelorgraden.

Karrieremuligheter

Etter fullført og bestått årsstudium i Norwegian Language and Society har studenter kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og om det norske samfunnet som gjør dem kvalifisert for å kunne ta arbeid med norsk som arbeidsspråk.

Utveksling

Dette programmet har ingen utvekslingsmuligheter.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen