Fakta

Lærested:
Sted:
Stjørdal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg. Studiet går over to semester med to samlinger i hvert semester.

Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg.

Studie- og emnebeskrivelser er tilpasset de oppgaver og ansvar faglig leder er pålagt i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mv.

Studiet omfatter tre emner:

Kunnskapsledelse i trafikkskolen

Programutvikling, veiledning og evaluering

Prosjektarbeid

Utdanningen organiseres som samlingsbasert deltidsstudium over ett år. Fire av samlingene legges til Nord universitet studiested Stjørdal, mens en samling legges til egen arbeidsplass.

Studiet omfatter undervisningsplanlegging, praktiskpedagogisk arbeid og evaluering av undervisning og læring. Kollegaveiledning inngår som en sentral del i studiet.

I arbeidet vil elektronisk kommunikasjon mellom studenter og mellom universitetet og studentene brukes som hjelpemiddel.

Undervisningen legges opp som forelesninger, gruppe- og prosjektarbeid, og med nettstøtte. Bearbeiding av lærestoff vil i stor utstrekning foregå ved problembasert undervisning. Rollespill og case vil være aktuelle arbeidsformer. Studentenes egne forutsetninger og erfaringer inngår som en sentral ressurs, og følgelig forutsettes aktiv deltakelse og involvering i studiearbeidet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Autorisasjon som trafikklærer og to års praksis på heltid som trafikklærer i Norge.

Vi rangerer søkerne ved å beregne følgende konkurransepoeng for fullført og bestått relevant utdanning utover opptakskravet. Konkurransepoeng for relevant videreutdanning: Det gis 1 poeng per 30 studiepoeng relevant videreutdanning tatt etter at opptaksgrunnlaget er fullført og bestått. Maksimalt antall poeng er 4.

Konkurransepoeng for erfaring som trafikklærer: Det gis 1 poeng per halvår fulltids arbeidserfaring som trafikklærer utover opptakskravet. Maksimalt antall poeng er 6.

Ved poenglikhet går eldre søkere foran yngre.

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

Karrieremuligheter

Fullført og bestått utdanning gir formell kompetanse for godkjenning som faglig leder for trafikkskole i samsvar med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen