Digitalisering og innovasjon semesterpakke favoritt ikon

Universitet og høgskole
Kort tekst (30-40 ord) som markedsfører studieprogrammet.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

100 150 ord. Skriv også ei setning om dette er et akademisk studieprogram.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Læringsutbytte beskrives punktvis under parolene: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 100 til 200 ord.

 

Karrieremuligheter

 30 til 50 ord om jobbmuligheter etter endt studie.

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling i studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Tilbys ved:

  • Bodø