Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

204474

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du lære mer om natur, miljø og bærekraftig utvikling i nordområdene? Har du interesse for urbefolkningsspørsmål, samfunnsforhold og politikk i nordområdene? Ønsker du en internasjonal bachelorgrad med mulighet for studieopphold ved et utenlandsk universitet? Nordområdestudiet springer ut fra samarbeidet i nettverket University of the Arctic. Tilbudet er engelskspråklig og de 90 første obligatoriske studiepoengene gjennomføres via internett. Fordypningssemesteret (3. semester), med fokus på Norden og norske forhold, tilbys også som ordinær undervisning ved Nord universitet. Ønsker du ytterligere fordypning om Nordvest-russiske forhold er det mulig å søke om utveksling til Arkhangelsk, Russland.

Bachelor i nordområdestudier er et internasjonalt studietilbud for studenter som er opptatt av samfunn, politikk og leveforhold i nordområdene, og som ønsker en internasjonal bachelorgrad med mulighet for studieopphold ved et utenlandsk nettverksuniversitet.

Den gradsspesifikke delen av studiet omfatter 4 innføringsemner (totalt 60 studiepoeng) og tre fordypningsemner (totalt 30 studiepoeng). De 4 innføringsemnene har en kjerne som er felles med de innføringsemnene som er utviklet av University of Arctic (UArctic). Nord universitet har tilpasset og utviklet disse innføringsemnene til et godkjent gradsstudium. Alle de obligatoriske emnene tilbys som online/fjernundervisning.

Fordypningsemnene kan i prinsippet gjennomføres ved et hvert studiested som har godkjent fordypningsemner fra UArctic. Disse må i hvert enkelt tilfelle forhåndsgodkjennes av Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Nord universitet tilbyr fordypningsemnene "Nordic Politics and Societies". Denne fordypningen har fokus på historie, politikk og samfunnsforhold i Norden med særlig vekt på de nordligste områdene og urbefolkningen. Studiet tilbys på engelsk og er tilrettelagt for utvekslingsstudenter med ekskursjoner og undervisning på studiestedet, i tillegg til nettundervisning.

De 4 innføringsemnene, hvert på 15 studiepoeng, er:

 • BCS 105X En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier
 • BCS 115X Land og miljø i Nordområdene
 • BCS 125X Folk og kultur i Nordområdene
 • BCS 135X Aktuelle tema i Nordområdene

De 3 fordypningsemnene, hver på 10 studiepoeng, er:

 • SA 218S Historie, politikk og nordlige ressurser
 • SA 212S De nordiske samfunn
 • SA 210S Nordisk politikk

De resterende 90  studiepoengene med valgfrie emner kan enten tas ved Nord universitet eller innpasses fra en annen utdanningsinstitusjon. Merk at Nord universitet ikke kan tilby alle de resterende 90 studiepoengene med valgfrie emner online eller som fjernundervisning.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Studenten skal ha bred kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold på Nordkalotten. En kandidat med fullført bachelorgrad i Nordområde studier skal derfor ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper og forståelse:

 • kandidatene skal ha kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger
 • kandidatene skal ha en kritisk forståelse av hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg
 • kandidatene skal kjenne til ulike forskningsområder i og om Nordområdene
 • kandidatene skal kunne identifisere og skille mellom ulike metoder for å studere samfunnet og sosiale prosesser

Ferdigheter:

 • kandidatene skal kunne anvende samfunnsvitenskaplig teorier og analysemåter i behandling av spesifikke tema
 • kandidatene skal kunne tilegne seg informasjon og fagkunnskaper og framstille dette slik at det belyser problemstillinger knyttet til Nordområdene
 • kandidatene skal kunne gjøre seg nytte av relevante forskningsmetoder
 • kandidatene skal kunne vurdere etiske utfordringer i utøving av faget

Kompetanse:

 • Kandidatene skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • kandidatene skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • kandidatene skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og foreta faglig og etisk begrunnede valg

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å søke opptak på ulike mastergradsprogrammer, blant annet Master in Social Science med fordypning i Arktiske samfunn og klimaendringer og Master i samfunnsvitenskap med fordypning i Samfunnssikkerhet og terrorismestudier ved Nord universitet. Vi gjør oppmerksom på at egne krav til språkkunnskaper må påregnes for ulike masterprogram. Tenker du videre masterstudier kan det være fornuftig å undersøke eventuelle språkkrav ved den masterutdanningen du ønsker deg videre på.

Karrieremuligheter

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap og innsikt om samfunnsforhold i nordområdene. Nordområderstudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Utveksling

Hjemmesiden for UArctic gir en samlet og løpende oppdatering av mulige fordypningsemner (Advanced Emphasis Courses). Slike kurs må i det enkelte tilfelle godkjennes av programansvarlig før innpassing. Det gis mulighet for et eget stipend dersom en velger å gjennomføre slike tilbud ved et annet lærested, noe vi oppfordrer til. Stipendiet gis innenfor programmet North2North og er knyttet til utveksling innefor nettverket University of the Arctic. Det anbefales at studentene drar på utveksling i 4 semester.

Northern Arctic Federal University (Russland): VårsemesterHøstsemesterUniversity of British Columbia (Canada)https://www.usask.ca/

University of Saskatchewan (Canada)http://www.uaf.edu/

University of Alaska Fairbanks (USA)

Øvrige muligheter Nord universitet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.https://www.nord.no/no/Student/utveksling/

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i nordområdestudier

Alle utdanninger innen