Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

204455

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Engelsk er et verdensspråk og viktig innen samfunnsliv, kulturutveksling og vitenskap. Gode ferdigheter i engelsk er derfor en forutsetning for å kunne delta i aktuelle kulturelle og vitenskapelige diskusjoner. Vårt studieprogram gir en grundig innføring i engelskfaget, med vekt på det praktiske, det vitenskapelige og det kunstneriske. Gjennom møtet med den vitale engelskspråklige intellektuelle tradisjonen, vil du få oppøvet din evne til kritisk tenkning innen et større dannelsesperspektiv. Våre forelesere har lang utdannings- og arbeidserfaring fra Storbritannia, USA og Canada, og ønsker å tilby et utdanningsprogram som kvalitetsmessig er av internasjonalt format, innen både språklige og kulturelle emner. En bachelorgrad i engelsk åpner for mange muligheter både innen høyere utdanning og arbeidslivet i Norge og utlandet. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel kulturarbeid, forvaltning, media, reiseliv. Hvis du bygger på med en mastergrad i engelsk, kan du i etterkant ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og få formell kompetanse som engelsklærer i grunnskole og videregående skole.

Bachelor i engelsk er et disiplinært universitetsstudium for studenter som ønsker å utforske engelsk språk, litteratur, kultur og historie. Graden vektlegger språklige og særlig litterære emner, og vil gi en grundig innføring i disse samt forberede studenter på en videre engelskfaglig utdanning på masternivå.

År 1 består av fire emner på 15 studiepoeng (som sammen utgjør et helt engelsk årsstudium). Disse emnene er Engelsk språk, Amerikanske studier, Britiske studier, og Vitenskapelig metode, forskning og formidling.

År 2 består av et fordypningsstudium i engelsk på 20 studiepoeng (med emner som varierer fra år til år), så vel som 25 studiepoeng av andre obligatorisk emner, inkl. en innføring i engelsk som skolefag. I tillegg kommer en 15 studiepoeng stor bacheloroppgave innen et emne valgt av studenten selv i samråd med en faglig veileder.

Tredje studieår består av valgfrie emner i engelsk på totalt 60 studiepoeng. Studentene kan også velge fra et bredt spekter av relevante emner ved Nord universitet. Mange studenter velger å tilbringe sitt tredje studieår i utlandet, og Nord universitet oppfordrer dem til å gjøre det. Universitetet har avtaler med en rekke partnerinstitusjoner i utlandet og tilbyr også deltakelse i spennende semesterutvekslingsprogrammer, for eksempel i Japan, Storbritannia og USA.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har kjennskap til moderne litteraturteori
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan analysere og skrive forskningsbaserte artikler om litterære tekster, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • kan utforske samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
 • kan tilpasse fagstoff og språk til mottaker
 • kan innhente og bearbeide forskningsmateriale
 • kan anvende engelskfaglig kunnskap og ferdigheter i en akademisk og en profesjonell sammenheng

Videre studier

Bachelor i engelsk kvalifiserer for videre akademisk utdanning på masternivå. Hvis du bygger på med en mastergrad i engelsk, kan du i etterkant ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og få formell kompetanse som engelsklærer i grunnskole og videregående skole.

Karrieremuligheter

Bachelor i engelsk gir et solid grunnlag for videre studier, inkludert lærerutdanning. Mange nyutdannede fortsetter til mastergrad eller utdanner seg til å bli lærer. Arbeid i næringsliv, reise og turisme, diplomati og kultur forutsetter gode engelskkunnskaper.

Utveksling

Vi ser gjerne at studenter velger å studere i et engelskspråklig land i år 3 av studieprogrammet, enten ved en av Nord universitets partnerinstitusjoner i for eksempel Japan eller USA - eller gjennom et av Nord universitets utvekslingsprogrammer. Studieprogrammet er åpent for internasjonale studenter ved Nord universitet. Det bemerkes at meget gode engelskferdigheter er forventet for å kunne følge undervisningen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i språk