Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Lær barne- og ungdomsarbeid når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Helsefremmende arbeid BUA

Helsefremmende arbeid BUA inngår i Barne- og ungdomsarbeider

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget i fagområdet helsefremmende arbeid BUA.

Kurset skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 490 årstimer i skoleåret for å få støtte.

Fagforbundets medlemmer får refundert 20 % når Fagforbundet bekrefter medlemskapet.

Alle læremidlene inngår i kursprisen: Helsefremmende arbeid BUA. Barne- og ungdomsarbeider – studieforberedende utdanningsprogram for NooA Videregående skole: Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2014.

Målgruppe: Helsefremmende arbeid BUA er utviklet for deg som vil ta skriftlig eksamen på veien til å kunne ta fagbrevet.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Tibakemeldinger og kursbevis: Hver studieenhet har en innsendingsoppgave som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via privatistweb. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kursbeskrivelse: Helsefremmende arbeid BUA er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefremmende arbeid.

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge
 • gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet
 • veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold
 • utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen
 • foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk
 • identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk

Helsefremmende arbeid BUA er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:

 1. Helsefremmende arbeid og omsorg
 2. Fysisk aktivitet og kosthold
 3. Smittsomme sykdommer og HMS
 4. Tobakk, rus, kriminalitet, seksualitet
 5. Mobbing og rasisme

Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål fra læreplanen
 • Tekst om emnet
 • Bloggoppgaver
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Opptaksinformasjon

Start når du vil og få tilgang til kursene i 365 dager.

Gjør som 2400 brukere i 40 land og registrer deg i NooAs læringsportal.

Kvalifikasjon/tittel

Barne- og ungdomsarbeider