Nøkkelinformasjon

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Om studiet

Grunnleggende styrearbeid – Lær om styrearbeid når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Grunnleggende styrearbeid

Grunnleggende styrearbeid

Med dette korte og konsise kurset, får du grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet, og innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler.

Dette er et av følgende fire kurs som inngår i vårt studietilbud innen Styrearbeid:
Grunnleggende styrearbeid, Eiere og aksjonærer, Styremøte, agenda og protokoll og Daglig leder og styret.

Kurset er utviklet i samarbeid med Styre og Ledelse AS

Målgruppe: Grunnleggende styrearbeid passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, varamedlem eller observatør. Det er også nyttig for deg som rapporterer til styret eller er generelt interessert i styrearbeid.

Læremidler og ressurser: Alle læremidler inngår i kursprisen. I tillegg til leksjoner og oppgaver inneholder kurset relevante artikler til inspirasjon og ettertanke, utdrag av en rettsak og utdrag av aktuelle lover. Det inneholder også mange maler du kan benytte i eget styrearbeid. Sammen med kurset får du tilgang til Styrerommet der du kan utveksle erfaringer og spørsmål med deltakere i alle kursene på NooAs lederskole.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: Ca. 8 timer selvstudier. I tillegg får du tilgang til kurset i 30 dager, og til Styrerommet i 365 dager.

Elektronisk kursbevis: Når du har oppnådd minst 80 % riktige svar på alle flervalgsoppgavene får du et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din unike nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

Lærer: Kurset er selvinstruerende

Kursbeskrivelse: Grunnleggende styrearbeid består av tre deler med til sammen 23 leksjoner. Hver leksjon avsluttes med en flervalgsoppgave:

 1. Styrets oppgaver, sammensetning og plikter
  • Profesjonalisering av styrearbeidet
  • Styrets oppgaver
  • Styrets sammensetning
  • Antall styremedlemmer og valg av styre
  • Ansatterepresentasjon
  • Hvor lenge tjenestegjør styremedlemmer
  • Styrets forvaltningsplikt
  • Styrets tilsynsplikt
 2. Ansvar og krav
  • Ansvarsbegrensning hos aksjeeiere
  • Økonomisk og personlig ansvar
  • Tre tilbake og avsetting
  • Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Krav om forsvarlig egenkapital og handleplikt
  • Begjæring om gjelds- og konkursbehandling
  • Krav om styrebehandling
  • Varsel om styrebehandling
 3. Organisering, samarbeid og avtaler
  • Organisering
  • Samarbeidsklima og styreleders rolle
  • Styreinstruks
  • Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse
  • Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet
  • Fullmakter og representasjon utad
  • Styrets opplysningsplikt

Grunnleggende styrearbeid inneholder også relevante artikler til inspirasjon og ettertanke, utdrag av en rettsak og utdrag av loven på spesifikke områder, samt følgende maler du kan benytte i eget styrearbeid:

 • Styreinstruks
 • Fratredelseserklæring styreleder/styremedlem
 • Innkallelse styremøte
 • Innkallelse generalforsamling
 • Mistillitsforslag styreleder/styremedlem/styre
 • Villighetserklæring styremedlem, erklæring fra styreleder, styremedlem
 • Taushetserklæring styreverv

Opptaksinformasjon

Gjør som 1800 brukere i 35 land og registrer deg i NooAs læringsportal.