Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Fysikk 1 – Lær fysikk når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Fysikk 1

Fysikk 1 er et av NooAs kurs innen spesiell studiekompetanseNooA videregående skole.

Fysikk 1 er et krav for å komme inn på mange studier innen helse- og realfag . Det tar for seg både klassisk og moderne fysikk, hvordan vi kan beskrive naturen med matematikk, utføre eksperimenter og bruke fysiske prinsipper i moderne teknologi.

Varighet: Du får tilgang til Fysikk 1 i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte.

Læremidler som inngår i kursprisen: Fysikk 1 for NooA Videregående skole: Nettsider med oppgaver, 2016.

Målgruppe: Kurset er utviklet for deg som trenger fysikk for realfag som programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram . Det er også for deg som ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter.

Krav til forkunnskaper: Fysikk 1 bygger på matematikk T fra Vg1.


Fysikk 1 utmerkelseTilbakemeldinger og kursbevis: Hver studieenhet har en innsendingsoppgave som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i Fysikk 1 www.udir.no/kl06/FYS1-01/

Fysikk 1 er delt opp i følgende hovedområder/studieenheter:

 1. Klassisk fysikk handler om de eldste og mest brukte fysikklovene, og hvordan de kommer til uttrykk innen mekanikk, elektrisitetslære og termofysikk.
 2. Moderne fysikk handler om byggesteinene i naturen og hvordan de settes sammen. I tillegg dreier det seg om informasjon fra stråling og hvordan den kan brukes til å lage modeller som kan beskrive verden.
 3. Å beskrive naturen med matematikk handler om hvordan vi bruker matematikk til å beskrive fysiske fenomener i naturen.
 4. Den unge forskeren fokuserer på fysiske eksperimenter, måleinstrumenter og måleresultater.
 5. Fysikk og teknologi handler om fysiske prinsipper som ligger til grunn for noen komponenter i moderne teknologi. Videre dreier det seg om viktige forutsetninger og begrensninger i teknologien.

I tillegg inngår eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål for studieenheten
 • Tekst om emnet
 • Bloggoppgaver
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • Andre øvingsoppgaver og quizzer
 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Opptaksinformasjon

Start når du vil og få tilgang til kursene i 365 dager.

Gjør som 2400 brukere i 40 land og registrer deg i NooAs læringsportal.

Kvalifikasjon/tittel

Privatist