Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Lær reiseliv når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Etablering og drift - Reiseliv Vg2

Etablering og drift er ett av de tre programfagene i Reiseliv Vg2NooA videregående skole.

Etablering og drift skal gi kunnskap og forståelse for organiseringen av reiselivet, bransjeorganisasjoner og andre organisasjoner som har betydning for reiselivet nasjonalt og lokalt. Kunnskap og forståelse for trender og hvilken betydning trender kan ha for utvikling av nye tilbud innen reiseliv. Kunnskap og forståelse for budsjett og regnskap i reiselivsbedrifter. Kunnskap om regler som gjelder spesielt for reiselivsbransjen er også viktig, samt regler for personvern, markedsføring og forbrukerrettigheter. Kunnskap om etikk inngår også i dette faget.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 490 årstimer i skoleåret for å få støtte.

Alle læremidlene inngår i kursprisen: Etablering og drift for NooA Videregående skole: Nettsider med oppgaver: Åse Thomassen, 2013. Revidert versjon av Campus NooA, 2016.

Målgruppe: Etablering og drift er et av tre programfag på Reiseliv Vg2. Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Tilbakemeldinger og kursbevis: Hver studieenhet har en innsendingsoppgave som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via privatistweb. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i Etablering og drift RLV 2003.

Faget er delt opp i følgende emner/studieenheter:

  1. Reiselivsnæringens oppbygning og trender i reiselivet. I denne studieenheten skal du få lære om reiselivet som bransje og den enkelte reiselivsbedrift. Du skal også få kunnskap om hvordan reiselivsbedrifter som hoteller er organisert og hvordan tilsvarende bedrifter kan organiseres.
  2. Prising, budsjett og regnskapsanalyse. Når man skal starte en bedrift må man ha forståelse for budsjett og regnskap. Det gjelder å vite hva produktet kan selges for og hvor mye man må selges for å dekke faste og variable kostnader.
  3. Organisering og driftsrutiner. I denne studieenheten skal du få grunnleggende kunnskap om oppstart av reiselivsbedrifter. Du skal lære hvordan man kan vurdere et reiselivsprodukt i forhold til budsjett og marked. Begge deler er viktig for å kunne vurdere om en reiselivsbedrift kan bli bærekraftig.
  4. Etikk og regelverk. Denne studieenheten tar for seg etikk, lover og regler i reiselivsbransjen.

Hver studieenhet består av:

  • Kompetansemål for studieenheten
  • Tekst om emnet
  • Bloggoppgaver
  • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
  • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Opptaksinformasjon

Start når du vil og få tilgang til kursene i 365 dager.

Gjør som 1800 brukere i 35 land og registrer deg i NooAs læringsportal.

Kvalifikasjon/tittel

Privatist