Sauehold og lokal foredling, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen Landbruksfag og naturbruk.

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen gir deg opplæring i driftsledelse og økonomi, sauehold, lokal foredling av naturbaserte råvarer og stedlige ressurser.

Fordypningen gir deg kompetanse innen agronomi, husdyrhold, andre næringer tilknyttet gårdens ressurser, økonomistyring og et totalt ressursregnskap på gården.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som agrotekniker i sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/ svennebreveller
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no