Veterinærmedisin - Grunnutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

330

Semester

11

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus medicinae veterinariae (Veterinær)/Candidata medicinae veterinariae (Veterinær)

Tilbys ved:

  • NMBU Campus Adamstuen

Lignende utdanninger