Veterinærmedisin - Grunnutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

330

Semester

11

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus medicinae veterinariae (Veterinær)/Candidata medicinae veterinariae (Veterinær)

Tilbys ved:

  • NMBU Campus Adamstuen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

56.40 (primær)
63.10 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

192772

Lignende utdanninger