Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Adamstuen

Studiepoeng

10.00

Organisering

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kursserien tar sikte på å bidra til faglig oppdatering innen sentrale emner i storfepraksis, i både melkeku-, ammeku- og fôringsdyrbesetninger. Basert på erfaringer gjort etter tidligere kurs, har vi oppdatert kurset etter kursdeltakernes ønsker og behov.

Alle utdanninger innen