Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2023.

Om studiet

INNPLASSERING I NORSK KVALIFIKASJONSRAMMEVERK

Nivå 8, philosophiae doctor (ph.d.)

GRAD ETTER FULLFØRT STUDIEPROGRAM

Ph.d.

OMFANG

3 år, heltid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor (Ph.d.)

Alle utdanninger innen