Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180.00

Studietempo

Heltid

Kvalifikasjon/tittel

Doctor philosophiae

Alle utdanninger innen