Fakta

Sted:
NMBU-SEVU
Studietype:
Kurs
Studieform: Samlingsbasert
Søknadsfrist: 27. mars

Informasjon oppdatert

13. februar 2024.

Om studiet

Faget vil dekke mange ulike avfallstyper, selv om plastavfall, matavfall, EE-avfall og restavfall vil være mest i fokus. Analysene skal dekke både husholdningsavfall og næringsavfall, inklusive transport av avfall fra oppsamling og grovsortering lokalt/regionalt, til nasjonale oppsamlings- og sorteringsanlegg og videre til avfallsbehandling. Avfallsbehandling kan i denne sammenheng både omfatte sluttbehandling i form av deponering og energigjenvinning, materialgjenvinning, pyrolyse, kompostering og biogassproduksjon, materialgjenvinning og ombruk.