Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Why study Animal Breeding and Genetics? The programme provides scholarships for third-country and EU students. The programme supports European top-quality Masters Courses and enhances the global image of European higher education. Six excellent universities which offer high quality courses. What will i learn? You will bridge the gap between quantitative and molecular genetics which are needed competence in the future. You can compose your own study plan with several courses in quantitative and molecular genetics. After the introduction period in Wageningen (The Netherlands), students conduct the major part of their training at two of the participating universities of their choice. This gives them access to a broad range of subjects and experience abroad. Students are awarded two nationally recognized Master degrees (double degree) after successful completion of the two-year programme. Read more about European Master of Science in Animal Breeding and Genetics

Det kreves ingen obligatoriske emner, men studentene må fullføre minst 60 ECTS ved NMBU.

Studenten kan sette sammen sin egen utdanningsplan med emner både fra kvantitativ og molekylær genetikk. Noen anbefalte emner er: Modeller og Algoritmer i Bioinformatikk, Genom Analyse - metoder, Molekylær Genomanalyse, Avlsplanlegging, Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag . Masteroppgaven skal fullføres under felles veiledning (joint supervision) mellom to av samarbeidsuniversitetene.

Studiets oppbygging

Graden gir muligheter for stillinger innen husdyr- og akvakultur avl. En god mastergrad kvalifiserer for PhD-studier innen kvantitativ og/eller molekylærgenetikk.

Undervisningsopplegg

Det benyttes varierte læringsformer som forelesninger, laboratorieøvelser, studieturer, seminarer, gruppearbeid, selvstudier og øvinger.

Opptaksinformasjon

Egen koordinator for programmet i Wageningen, NL, håndterer søknadene for opptak. Følgende kriterier må være oppfylt av søkere: BSc-grad eller tilsvarende innen husdyrfag eventuelt relatert felt med fagene statistikk og genetikk. Gjennomsnittkarakter kan ikke være lavere enn 70% av maksimal poengsum. Søkere må dokumentere skriftlig og muntlig kunnskap i engelsk på et nivå som tilsvarer TOEFL-test eller lignende med resultat godkjent av NMBUs opptakskontor.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Animal Breeding and Genetics

Alle utdanninger innen