Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Studiepoeng

30

Søknadsfrist

1. februar

Om studiet

Sommersemesteret i Israel og Palestina er et unikt studietilbud som gir stort faglig og sosialt utbytte. Semesteret inneholder en måneds opphold i Jerusalem, Betlehem og Galilea, og en rekke ulike ekskursjoner til steder som Hebron, Dødehavet, Nasaret og en av flyktningeleirene på Vestbredden. Studiet gir deg både kunnskap om og erfaringer med religiøse, politiske og kulturelle problemstillinger i et spennende og utfordrende læringsmiljø.

Sommersemesteret kan inngå i ulike bachelorløp ved NLA Høgskolen. Det kan også integreres i andre utdanningsløp, og tas som etterutdanning for lærere i KRLE.

Studiets oppbygging

I løpet av sommersemesteret får du undervisning både av NLA-ansatte og eksterne fagfolk i Norge, men også av lokale ressurspersoner og fagfolk i Israel og de palestinske områdene. Mange av disse har også religiøs forankring, i jødiske, muslimske eller kristne sammenhenger. Kombinasjonen gir et faglig sterkt og erfaringsforankret undervisningsopplegg. Målet er at du som student skal kunne bygge en solid kompetanse og plattform for din tilnærming til konkrete religiøse, kulturelle og politiske spørsmål.

Sommersemesteret varer i knapt to måneder, med to dagers oppstartsseminar etter 15. juni, og siste eksamen før 15. august. Oppholdet i Israel og Palestina varer i ca en måned.
Semesteret består av tre emner på 10 studiepoeng hver. Til sammen omfatter det altså 30 studiepoeng, som tilsvarer et vanlig semesters studium. Det er mulig å la studiet omfatte bare to emner i selvvalgt kombinasjon, og altså 20 studiepoeng. Du finner nærmere informasjon på studiets hjemmeside.

Opptakskrav

Minst 30 studiepoeng innenfor teologi/kristendomskunnskap, religion, kulturfag eller andre relevante studier.

De enkelte emnene forutsetter forkunnskaper i henholdsvis kristendom, jødedom og islam, som eventuelt kan tilegnes gjennom obligatorisk undervisning ved semesterstart.

Opptaksinformasjon

Søk opptak direkte til NLA Høgskolen gjennom lokalt opptak på Søknadsweb.

Alle utdanninger innen