Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Samfunnsfag 1 skal utvikle kompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen på 1.-7. trinn, og kvalifisere til å kunne arbeide selvstendig med både fagspesifikke og didaktiske utfordringer. Samfunnsfag 1 (30 sp) er et samlingsbasert videreutdanningsstudium. Det kan også tas som valgfag i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn, og går over ett år.

Samfunnsfagstudiet i grunnskolelærerutdanningen omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. For å ivareta et integrert perspektiv, er det valgt en tematisk tilnærming der ulike disipliner/fagområder veksler på å ha regien

Studiets oppbygging

  • Innlevering av obligatoriske individuelle arbeidskrav med tilbakemelding, forprøve og én muntlig presentasjon
  • Avsluttende muntlig eksamen i vårsemesteret

Undervisningsopplegg

  • Undervisning i fellessamlinger på NLA Høgskolen (torsdag ettermiddag/kveld og fredag)
  • Samlingene er spredt over ett studieår med tre samlinger høstsemesteret og tre samlinger vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Alle utdanninger innen