Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Semester

2

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Matematikk 2 1.-7. trinn er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. I hver modul er det tre obligatoriske fellessamlinger (fredag ettermiddag/kveld og lørdag i tre helger).

Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.

Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul.

Studiets oppbygging

Studiet består av

  • Obligatoriske fellessamlinger på NLA Høgskolen - tre samlinger á fredag ettermiddag/kveld og lørdag per modul
  • Obligatoriske innleveringer og en fremføring på modul 2
  • Individuell- og gruppe-veiledning
  • I tillegg vil det i modul 2 være et prosjekt med elevfokus som teller som en del av eksamenskarakteren

Opptakskrav

Matematikk 2 bygger på Matematikk 1 i grunnskolelærerutdanningen eller Matematikk 1 fra allmennlærer-utdanningen, 30 studiepoeng, eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen