Fakta

Lærested:
Studietype:
Master og høyere

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å få et godt grunnlag for å fortolke og formidle kristen tro?

Master i teologi fra NLA Høgskolen kan brukes som del av grunnlaget for å bli prest i Den norske kirke eller til å bli forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter. Det kvalifiserer også for videre teologisk forskning eller andre oppgaver som krever teologisk kompetanse, som misjonær eller bibeloversetter