Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

254642

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Å jobbe aktivt og skapende utfordrer og utvikler deg faglig og personlig. Med et årstudium i kunst og håndverk får du utfolde dine kreative skaperevner og utforske materialer og ulike arbeidsmetoder. Det er mulig å ta studiet som videreutdanning.

De siste årene viser elevundersøkelser at kunst og håndverk er blant skolens mest populære fag. Det har derfor en sentral plass i grunnskolen, men er også relevant for deg som ønsker å jobbe kreativt i andre yrker. Studiet vil passe for deg som ønsker å bruke varierte undervisningsformer og ser verdien i å skape og å arbeide kreativt med hendene.

Årsstudiet er delt opp i to enheter, Kunst og håndverk 1 og Kunst og håndverk 2. Disse kan tas hver for seg som videreutdanning. Da må du søke direkte til NLA Høgskolen.

Studiets oppbygging

Kunst og håndverk 1 gir en innføring og du vil få erfaring med varierte arbeidsmetoder.
Fagdiktatikk er en viktig del av arbeidet i faget. Det tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Du skal få arbeide i praktiske og skapende prosessen for å bli en god veileder for elevene, og kunne ta i bruk ulike vurderingsformer for å bidra til elevenes læring.

Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og vil gi deg en fordypet kunnskap.
Du vil få videreutvikle egen praktisk ferdighet i fager og få erfaring med ulike materialer og arbeidsmåter som gir læringsbytte i forhold til læreplan for grunnskolen. Sammenhengen mellom barns lek og læring vil bli løftet fram gjennom hele året.

Undervisningsopplegg

Undervisning og opplæring vil skje med utgangspunkt i forelesninger, praktisk arbeid i individuelt og i grupper, muntlig presentasjon, skriftlig innlevering, dokumentasjon av arbeidsprosess, og veiledning individuelt og i grupper.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Les om opptak på studiets hjemmeside. For årsstudiet søkes det via Samordna opptak. Ønsker du å ta studiet som videreutdanning, må du søke direkte til NLA Høgskolen via Søknadsweb.

Karrieremuligheter

Årsstudiet er utviklet for arbeid i grunnskolen, og vil sammen med godkjent pedagogisk utdanning, gi undervisningskompetanse i faget. Det kan tas som en del av 4 årig grunnskolelærerutdanning. Årsstudiet passer også for deg som vil jobbe med formingsaktiviteter innenfor andre områder.

Kvalifikasjon/tittel

Kunst- og håndverkslærer