Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Gimlekollen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

254654

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er en ideell utdanning for deg som vil jobbe med mennesker og kommunikasjon på tvers av kulturer og religioner.

Årsstudiet gir deg teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen interkulturell kommunikasjon. Studiet fokuserer på det flerkulturelle Norge, etnografisk metode, globalisering og interkulturell formidling.

Interkulturell kommunikasjon er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.

Undervisning, ekskursjoner og feltarbeid gir deg innsikt i interkulturelle utfordringer og muligheter.

Studiets oppbygging

Studiet er bygget opp av forelesninger, kollokviegrupper, ekskursjoner, studietur til Øst-Afrika og feltarbeid i Norge.

Undervisningsopplegg

Nettstudier: Undervisningen varierer mellom nettforelesninger (opptak), deltakelse på seminarer (på nett) som krever fremmøte, etnografisk feltarbeid og veiledningssamtaler (på nett) som krever fremmøte. Som student på årsstudiet i interkulturell kommunikasjon nett må du ha et god og stabil internettilkobling fordi studiet krever at du er deltakende på seminarer og veiledning på nett.

På årsstudium i interkulturell kommunikasjon nett er det et opptakskrav om interkulturell praksis.Se mer info på høgskolens egne sider.

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse.

  • For studenter som tar studiet ved campus Gimlekollen, og som skal delta på studietur forutsettes det god psykisk og fysisk helse for å delta.

  • På årsstudium i interkulturell kommunikasjon nett er det et opptakskrav om interkulturell praksis.

Opptaksinformasjon

Opptak gjennom Samordna Opptak

Videre studier

Årsstudiet er første år i bachelorgrad i interkulturell forståelse. Det kan også inngå som frie studiepoeng i andre bachelorgrader, eller tas som nyttig tilleggskompetanse sammen med yrkesutdanninger.

Karrieremuligheter

Et årsstudium i interkulturell kommunikasjon er nyttig for alle som ønsker å jobbe med mennesker.

Særlig relevant er det dersom du ønsker å jobbe med flyktning- og integreringsarbeid.

Alle utdanninger innen