Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Behovet for digital kompetanse er viktig i norsk skole. I fagplanen for grunnskolen vektlegges nødvendigheten av å gi elever kompetanse på IKT-bruk i ulike fag. Digital kompetanse er omtalt både som læringsmål og kompetansemål. I dette studiet får du ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger om viktige sider av IKT-bruk i pedagogisk virksomhet.

Studiets oppbygging

IKT i pedagogisk virksomhet er et videreutdanningstilbud og et deltidsstudium. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Arbeidsformene vil være praktisk arbeid foran datamaskinen, forelesninger/nettleksjoner og selvstudium. En del av lærestoffet blir gjort tilgjengelig på nettbasert læringsplattform i form av nettleksjoner som tar opp sentrale deler i emnet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Søk rett til NLA Høgskolen via lokalt opptak

Alle utdanninger innen